ילדים עם צרכים מיוחדים נהנים מהשהייה בחברת בעלי חיים לא פחות מכל ילד אחר. עם זאת, יש להתאים את הטיפול, במטרותיו ובאמצעיו המתודולוגיים, לנחיצות של כל תמונה קלינית (למשל טיפול באוטיזם, חרדה, דיכאון ועוד).

פינת החי עשירה בגירויים ובאמצעים שמתאימים ליכולות של ילדים שונים ולהעצמתם, על פי יעדים שהצוות החינוכי /טיפולי קובע.
(לפירוט עין בערך "אוכלוסיות")