הצוות במרכז "בולבי" כולל מטפלים מוסמכים, המתמחים בעבודה טיפולית בקרב האוכלוסייה הבוגרת. הטיפולים מתנהלים בפינות החי השוכנות בבתי אבות או במרכזים לקשישים. בנוסף, במקרים של קשישים סיעודיים, או מוגבלים בתנועותיהם המטפל מתאים את הטיפול למגבלות הפיזיות ו/או הנפשיות של המטופל ומקיים את הפעילות בסביבה שמתאימה למטופל, תוך היעזרות בבעלי החיים שעשויים להשתלב היטב עם אותה צורת עבודה.

מלבד למטפל שנמצא בקשר ישיר עם המטופל, בבולבי, גורמים נוספים מעורבים בעשייה הטיפולית, שכן מדריך בעל נסיון רב וידע מקצועי בתחום הטיפול באוכלוסיה בוגרת, מלווה את התהליכים הטיפוליים. הנהלת בולבי מקיים קשר רציף עם צוות המוסד ו/או עם משפחת המטופל.

חיות וצמחים, המהווים את סביבתנו האקולוגית, הם חלק בלתי נפרד מן העולם האנושי והם הכרחיים לרווחתו ובריאותו של האדם.
אצל קשישים – בעלי חיים עונים לצרכים ספציפיים הקשורים לגיל ולשינויים באורח החיים של הזקן, במישור הגופני, התעסוקתי, המשפחתי והחברתי.

מה מפיקים קשישים מבעלי חיים?

הקשבה רגועה ובלתי שיפוטית.

זמינות

חברה (כנגד הבדידות)

שייכות, שותפות בגורל

תחושת ביטחון

אילוץ לפעילות גופנית

הטיפול בעזרת בעלי חיים בבתי אבות מנצל את המשיכה לבעלי חיים שקיימת אצל הדיירים  (כשחלק מהם גידלו כל חייהם כלב, חתול או ציפור,  או חי בסביבה כפרית עם נוכחות משמעותית של בעלי חיים). המטפל המיומן יודע להפעיל את התעניינות של הקשיש/ה בבעלי חיים וצורך מילוי מטרות ספציפיות לכל מטופל.

מטרות טיפוליות בטיפול בקשישים:

  • הטיפול מעורר עליצות והנאה.
  • הטיפול מעודד קשר עם דמות שאפשר לתת ולקבל ממנה אהבה. (בלתי מותנית, לא שיפוטית)
  • הטיפול תומך בהווצרות מצב נפשי אצל הקשיש בו הוא חש סיבה לקום בבוקר, תחושה של היות נחוץ ובכך העלאת הדימוי העצמי שלו וכן הגברת תחושת השליטה
  • הטיפול עוזר לתרגל תקשורת מילולית ותקשורת לא מילולית.
  • הטיפול עוזר ב"שבירת הקרח" ופועל כזרז לאינטראקציות. החיה הופכת למתווך חברתי ומאפשר קשר ותקשורת עם קשישים אחרים ועם אנשי צוות .
  • הטיפול מעודד הנעה מוטורית דרך הפעלת גפיים
  • בעלי החיים מהווים גירוי חושי בעל עוצמה המגביר את העוררות וכן מחזק את הקשר עם המציאות. הטיפול תורם גם לארגון הזמן שכן העילות מתקיימת בצורה מסודרת, חוזרת וקבועה.