ג'ון בולבי (1907-1990)פסיכיאטר ופסיכולוג התפתחותי, אבי "תיאוריית ההתקשרות".

בולבי החל את דרכו כפסיכואנליטיקאי. בעקבות השפעותיה של תיאוריית ההתפתחות של דארווין, יצא בולבי כנגד נקודה מרכזית אחת בתיאוריה הפסיכואנליטית- מקור המוטיבציה- על פי התיאוריה הפסיכואנליטית, המוטיבציה לפעול נובעת מן הדחפים הבסיסיים של האדם (דחפים כגון מין ומזון).

בולבי התנגד לרעיון זה. לפיו, המוטיבציה נובעת דווקא מן המוכנות- זוהי הטיה מולדת לפעול בצורה מסוימת כדי להשיג מטרה הישרדותית בעלת ערך הסתגלותי. במילים אחרות, לפי בולבי מה שמניע את פעילות האדם הן המטרות שעלינו להשיג כדי לשרוד, והפחד מכך שלא נשיג אותן.

גישתו החדשה של בולבי

בעזרת גישתו החדשה, ובעזרת תיאוריות קודמות של פסיכולוגים התנהגותיים, פיתח בולבי את המונח מערכות התנהגותיות (behavioral system).
מערכות אלו מורכבות בעצם משלושה חלקים:
icon3

מטרה

מאחורי כל מערכת התנהגותית ישנה מטרה בעלת ערך הסתגלותי למין(חיפוש הגנה, קבלת אוכל, התקרבות לאחר).

icon2

תגובות ראשוניות

קבוצה של תגובות ראשוניות ומולדות המאוגדות על ידי אותה מטרה. תגובות אלו אמורות לקרב את האדם להשגת המטרה.

icon1

גירויים מולדים

קבוצה של גירויים מולדים בעלי מכנה משותף שמפעילים את המערכת. כאשר האדם נפגש בגירוי כזה הוא מפעיל מיד את המערכת אליה הגירוי קשור. הגירוי בעצם מאותת לאדם שעליו לחפש כעת את מטרתו. גירויים אלה נקראים בספרות "סימן" או "משחררים חברתיים".

מערכות התנהגותיות בתיאוריה של בולבי

כאמור, מערכות ההתנהגות הן מולדות, אך הן מאפשרות גם למידה. כאשר האדם לומד כי התגובות המולדות אינן תורמות לו בהשגת המטרה (אם האחר לא מגיב לאיתותיו, למשל), הוא מפתח תגובות חלופיות שתואמות יותר למציאות בה הוא נמצא, ושיקרבו אותו למטרתו בצורה טובה יותר. בצורה זו הסביר בולבי את ההבדלים הבין-אישיים הרבים שבהתנהגות האנושית.

בולבי טען שניתן לאגד את כל ההתנהגויות האנושיות במערכות התנהגותיות. כדוגמה לכך, דן בולבי בכמה מערכות מרכזיות:

מערכת ההתקשרות-

זוהי המערכת המפורסמת ביותר בתאוריה של בולבי. מטרתה של המערכת היא חיפוש קירבה לצורך הגנה. הגירויים המפעילים אותה הם גירויים של סכנה (כגון רעש, חושך, כישלון), והם מביאים לתגובות המאותתות למצוקה, וקוראות לאחר להתקרב ולהגן. תגובות אלה מתפתחות ביחד עם יכולתו המוטורית של התינוק, ועוברות מקריאות פסיביות לעזרה (בכי, צרחות ועוד) לחיפוש עזרה אקטיבי.

מערכת מתן העזרה-

זוהי המערכת המשלימה של מערכת ההתקשרות .מטרת המערכת הזו היא לתת עזרה והגנה לאחר בשעת מצוקה, ובכך להפחית את סבלו. הגירויים המפעילים את המערכת הם בעצם איתותי ההתקשרות שמפיק האחר. כשהמערכת מופעלת האדם מגיב בצורה אמפתית למצוקת האחר, ומנסה לעזור לו בצורה סימפטית ואפקטיבית.

המערכת הסקסואלית-

מטרתה של מערכת זו היא לקיים יחסי מין. הגירוי המפעילים את המערכת מפגש עם אחר אטרקטיבי או פורה. התגובות בעת הפעלת המערכת הן תגובות של ניסיון למשיכה מינית, ושל איתותים למוכנות מינית.

בכל שאלה לגבי תאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי והאופן בו היא מיושמת בשיטות הטיפול המודרניות, פנו אלינו ונשמח לסייע!