המונח "ילדים ליקויי למידה" מתייחס לקבוצת ילדים אשר מתקשים באופן משמעותי במיומנויות הקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה חשיבה לוגית, ו/או בכישורים ללימודי מתמטיקה.

לעתים, נצפה אצל הילד פער בין תחומי תפקוד שונים. כלומר, תפקודו עשוי להיות תקין לגילו בתפישה חזותית, אך לא תקינה בתפישה שמיעתית.
כמו כן, לעתים, קיים פער בין הפוטנציאל השכלי של הילד לבין הישגיו.

תרומת הטיפול בעזרת בעלי חיים בקרב ילדים עם ליקויי למידה

קיימים קשר וזיקה משמעותיים בין ליקויי למידה לבין מרכיבים רגשיים. העבודה עם בעלי חיים מכוונת למרכיב הרגשי שבתהליך הלמידה וההוראה.
מחד, המפגש עם בעלי החיים מעודד אצל הילד את ההפקה והביטוי של מגוון רחב של רגשות, בין אם הוא יעשה זאת בדרך ישירה או בעקיפין, בהשלכה על החיות שבפינת החי.

בעקבות ההנאה ובשלווה הנוצרים בחווית המפגש בין המטפל, המטופל ובעלי החיים – הלמידה הופכת לקלה יותר. חוויות של הצלחה ביחס לבעלי החיים מעצימות את הילד בדרך שהוא רואה את עצמו כמסוגל ומצליח.

אצלנו במרכז בולבי תמצאו מטפלים מיומנים המפעילים בפינת החי טכניקות עבודה ייחודיות לכל ליקוי למידה, תוך הדגשת העבודה על האיפיונים של הליקוי אצל כל ילד (ליקויי שפה, ליקויים בתפישה החזותית, ליקויים בתפישה השמיעתית, ליקויי חשיבה, ליקויי למידה אקדמית ועוד).

פנו אלינו בכל שאלה בנושא טיפול בילדים עם ליקויי למידה ונשמח לסייע.