הטיפול הקבוצתי, הנעזר בבעלי חיים, מתנהל בפינות חי ובגני חיות בהם מרכז "בולבי" עובד.

על מנת למצות את הפוטנציאל הטמון באינטראקציה בינאישית, כל קבוצה טיפולית תעבוד בהרכב קטן של 4-5 משתתפים, מונחים על ידי מטפל/ת בעזרת בעלי חיים, ועוזר/ת.

אופי הטיפול, מטרתו, והרכב הקבוצה מתבצעים בהתאמה לשלב ההתפתחותי של המשתתפים, צרכיהם ויכולותיהם.

הטיפול מציע מפגשים מרתקים עם מגוון בעלי חיים בסביבות המחייה שלהם
העבודה הטיפולית הינה חווייתית ויצירתית, הכוללת עיבוד, ההתנסות וחשיפה מבוקרת לאתגרים והתמודדויות.

סוגי הקבוצות :

אייקון יד

קבוצת ילדים בעלת אופי הומוגני. (על פי גילאים, אפיונים, צרכים וכדומה).

אייקון יד

קבוצות בני נוער.

אייקון יד

קבוצות הורים – ילדים

אייקון יד

קבוצות בוגרים.

אייקון יד

קבוצות קשישים.